Navigácia

Obsah

Kalendár - rok 2019

Január

10. január 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

24. január 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

29. január 2019 - Vývoz vriec separovaného zberu

Február

04. február 2019 - Obecné zastupiteľstvo 

07. február 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

21. február 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

26. február 2019 - Vývoz vriec separovaného zberu

Marec

07. marec 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

18. marec 2019 - Obecné zastupiteľstvo

21. marec 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

26. marec 2019 - Vývoz vriec separovaného zberu

Apríl

04. apríl 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

18. apríl 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

23. apríl 2019 - Vývoz vriec separovaného zberu

29. apríl 2019 - Obecné zastupiteľstvo - ZRUŠENÉ

Máj

02. máj 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

16.  máj 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

21. máj 2019 - Vývoz vriec separovaného zberu

30.  máj 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

Jún

13. jún 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

18. jún 2019 - Vývoz vriec separovaného zberu

24. jún 2019 - Obecné zastupiteľstvo 

27. jún 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

Júl

11. júl 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

16. júl 2019 - Vývoz vriec separovaného zberu

25. júl 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

August

08. august 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

13. august 2019 - Vývoz vriec separovaného zberu

22. august 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

September

02. september 2019 - Obecné zastupiteľstvo

05. september 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

10. september 2019 - Vývoz vriec separovaného zberu

19. september 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

Október

03. október 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

07. október 2019 - Obecné zastupiteľstvo - zrušené

14. október 2019 Obecné zastupiteľstvo

08. október 2019 - Vývoz vriec separovaného zberu

17. október 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

31. október 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

November

05. november 2019 - Vývoz vriec separovaného zberu

14. november 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

28. november 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

December

03. december 2019 - Vývoz vriec separovaného zberu

12. december 2019 Vývoz komunálneho odpadu

16. december 2019 - Obecné zastupiteľstvo

26. december 2019 - Vývoz komunálneho odpadu

31. december 2019 - Vývoz vriec separovaného zberu