Navigácia

Obsah


oznamy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Správa audítora 14.06.2019 30.06.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 10.06.2019 26.06.2019
Záverečný účet - návrh 05.06.2019 25.06.2019

rozpočet

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozpočet na rok 2019 - 2021 18.12.2018 31.12.2019