Navigácia

Obsah


návrh VZN

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh VZN č. 3/2019 02.12.2019 16.12.2019
Návrh Dodatok č.2 k VZN č. 1/2017 02.12.2019 18.12.2019

oznamy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 14.11.2019 30.06.2020

rozpočet

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
návrh rozpočtu na rok 2020-2022 29.11.2019 15.12.2019
Rozpočet na rok 2019 - 2021 18.12.2018 31.12.2019