Navigácia

Obsah

VZN

2019

VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 26x

2018

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 470x

VZN č. 1/2018 Zásady odmeňovania poslancov OZ Dolné Orešany Stiahnuté: 488x

2017

VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, ŠKD, ŠJ Stiahnuté: 604x

2016

VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácie Stiahnuté: 746x

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 796x

2015

VZN č. 1/2015 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Stiahnuté: 768x

VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Stiahnuté: 727x

VZN č. 3/2015 výška príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 772x

VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 745x

VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD, ŠJ Stiahnuté: 741x

2014

VZN č. 2/2014 Zásady odmeňovania poslancov Stiahnuté: 950x

VZN č. 1/2014 o pobyte dieťaťa v MŠ, ŠJ a ŠK Stiahnuté: 837x

2013

VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácie (pdf, 95 kB) Stiahnuté: 870x

VZN č. 2/2013 o pobyte dieťaťa v MS, ŠJ a ŠK (pdf, 90 kB) Stiahnuté: 848x

Dôvodová správa k VZN č. 1/2013 (pdf, 154 kB) Stiahnuté: 879x

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2013 (pdf, 131 kB) Stiahnuté: 834x

VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácie (pdf, 251 kB) Stiahnuté: 820x

2012

VZN č. 6/2012 o zápise detí do MŠ (pdf, 85 kB) Stiahnuté: 1121x

VZN č. 5/2012 o dni a čase zápisu detí do ZŠ (pdf, 72 kB) Stiahnuté: 774x

Stránka