Navigácia

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English

Obsah

Zhodnotenie roku 2019 v obci Dolné Orešany

Typ: ostatné
príhovor starostky

Milí spoluobčania,

 

Skončil sa rok 2019 a ja by som Vás chcela oboznámiť s prácou obecného úradu  a poslancov OZ počas roka 2019 a Vám všetkým poďakovať za spoluprácu v roku 2019.

 

Podarilo sa nám vybaviť 3  dotácie :

 1. Kanalizácia  I. obecná – Environmentálny fond - 200 000 €
 2. Zberný dvor – z ministerstva ŽP
 3. Výstavba garáže DHZ – z MV SR - 60 000 €

 

Ďalej sa nám podarilo  z realizovať:

 1. Kanalizáciu k novej bytovke
 2. Rozšírenie vodovodu k bytovke
 3. Výmena okien na vstupe do KD
 4. Stojisko na kontajnery pri bytovkách
 5. Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách
 6. Zakúpenie ohrevného pultu do školskej kuchyne
 7. Zakúpenie betlehemu na námestí

 

Pripravené akcie:

 • Budovanie kanalizácie v ďalších uliciach
 • Pokračovať v zateplení ZŠ a fasáda / podľa získanej dotácie/
 • Výmena trávnika na umelom ihrisku
 • Zateplenie časti vchodu KD
 • Výmena vodovodu
 • Nová cesta od Horných Orešian, cez dedinu s novými zástavkami po Doľany
 • V prípade získania dotácie z MK pre kostol pomôcť p. farárovi pri výmene strešnej krytiny na kostole, pomáhať pri búracích prácach a výstavbe farskej budovy

 

  Obec žila spoločenským a kultúrnym životom:

 • tradičné plesy
 • detský karneval
 • stavanie mája
 • oslava dňa matiek
 • beh orešanskými vinohradmi
 • oslava SNP zapálením vatry s kultúrnym programom pre deti a dospelých
 • prehliadka speváckych súborov
 • orechové slávnosti MŠ a ZŠ organizované v KD
 • posedenie pre dôchodcov pri príležitosti mesiaca októbra – mesiaca úcty k starším
 • lampiónový sprievod
 • drobnochovateľská výstava
 • vianočné trhy s Mikulášom
 • kapustnica s kultúrnym programom
 • silvestrovský kros

 

             Vážení spoluobčania, myslím si, že sa nám v priebehu tohto roka podarilo urobiť dosť pekných vecí, ktoré vedú k lepšiemu a kultúrnejšiemu životu občanov našej  obce.

     Na záver chcem poďakovať v prvom rade nebeskému otcovi za zdravie a božie požehnanie, p. farárovi Milošovi Záreckému za duchovné vedenie našej farnosti, p. riaditeľke Márie Tremkovej za vzorné vedenie základnej školy, p. zástupkyni Radke Mičekovej za vzorné vedenie materskej škôlky, obecnému zastupiteľstvu a všetkým pracovníkom OÚ.  

Chcem poďakovať všetkým sponzorom /vinárom/, ktorí poskytli materiálnu podporu na zabezpečenie akcií, ďalej  všetkým organizáciám /jednote dôchodcov, Dolnoorešanke, bežcom, drobnochovateľom, športovcom, hasičom, ktorí sa podieľali  pri organizovaní obecných akcií, našim kuchárkam, ktoré nám vždy dobre navaria, ale i Vám, všetkým občanom, za Vašu aktívnu podporu pre prácu Obecného úradu.

           

            Našu obec navštívila Európska komisia pre eurofondy a investície v počte 36 ľudí, ktorí kontrolovali vynaložené investície v našej obci. Obec dostala poďakovanie priamo zo Štrasburgu z EU za rozvoj obce Dolné Orešany.

 

            V roku 2019 prebehlo hodnotenie miest a obcí „ Najkrajšie mesto a obec “. Naša obec Dolné Orešany sa umiestnila na 6. mieste.

 

            Súčasne sa obraciam na Všetkých Vás, ktorým záleží na zveľaďovaní a prosperite našej dediny, spojme svoje sily a ochotu aj v roku 2020  pracovať pre blaho a ďalší rozvoj Dolných Orešian.

 

            Želajme si požehnaný, úrodný rok plný radosti, šťastia, dôvery, tolerancie zdravia a ľudskej lásky.

 

                                                                  Juliana Belicová

                                                                     starostka obce


Vytvorené: 6. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 1. 2020 14:58
Autor: Správce Webu