Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obce

Dátum a čas konania volieb: v sobotu 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 h

Informácie pre voličov

Adresa na doručovanie kandidátnych listín:    

Obecný úrad Dolné Orešany
Dolné Orešany 365
919 02 Dolné Orešany
Slovenská republika  
   

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie: 

Iveta Kulišková, +421 33 55 82 101, ou.dolneoresany@dolneoresany.sk
Obecný úrad Dolné Orešany, Dolné Orešany 210, 919 02 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dolných Orešanoch dňa 26.7.2018 schválilo uznesením č. 43/2018 pre volebné obdobie  2018 - 2022:
a) počet poslancov OZ 9, 
b) počet volebných obvodov  1.

Ku dňu vyhlásenia volieb má obec Dolné Orešany 1295 obyvateľov.
Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby do OZ v obci Dolné Orešany je 100.
Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre starostu v obci Dolné Orešany je 100.

Prílohy:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a pre voľby do obecného zastupiteľstva v obci Dolné Orešany

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí