Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.04.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

177 095,64 EUR

WOLIMEX

Obec Dolné Orešany

19.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

148160

1 400,00 EUR

Obec Dolné Orešany

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

12.03.2018

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu

18/008

500,00 EUR

Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.

Obec Dolné Orešany

12.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

MSD_Dolné Orešany_01

443,52 EUR

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Dolné Orešany

12.03.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Dolné Orešany

07.03.2018

Zmluva o zriadení vecných bremien

180237-121358572-VB

15 067,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolné Orešany

07.03.2018

Kúpna zmluva

180238-121358572-KZ_P_TS

900,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.sl

Obec Dolné Orešany

20.02.2018

Zmluva o poskytnutí služieb č. 18/006

Zmluva o poskytnutí služieb č. 18/006

300,00 EUR

ISA projekta, s. r. o.

Obec Dolné Orešany

09.02.2018

Zmluva o poskytnutí poradenstva vo verejnom obstarávaní

Zmluva o poskytnutí poradenstva vo verejnom obstar

1 600,00 EUR

obstaraj.to, s.r.o.

Obec Dolné Orešany

02.02.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

1 495,00 EUR

Jozef Belica, Pavol Belica

Obec Dolné Orešany

12.12.2017

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Neuvedené

Obec Dolné Orešany

Advokátska kancelária Fiľo & Partners

02.11.2017

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

Neuvedené

biomarina - biowaste s.r.o.

Obec Dolné Orešany

26.10.2017

Dohoda č. 17/08/010/35

Dohoda č. 17/08/010/35

Neuvedené

Obec Dolné Orešany

ÚPSVaR

04.09.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

21 174,52 EUR

REKOS TT, s.r.o.

Obec Dolné Orešany

28.08.2017

Zmluva o dielo

17/039

500,00 EUR Päťsto Eur

Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.

Obec Dolné Orešany

23.08.2017

Zmluva o bežnom účte

374/20/0717

0,00 EUR neuvedené

Obec Dolné Orešany

Prima banka, a.s.

22.08.2017

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Zmluva č. 122996 08U02

77 645,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Dolné Orešany

15.08.2017

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctv

Neuvedené

Helena Banárová

Obec Dolné Orešany

28.07.2017

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

200,00 EUR

Advokátska kancelária Fiľo & Partners

Obec Dolné Orešany

28.06.2017

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 015/2017 na služby externého projektového manažmentu

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 015/2017 na služb

Neuvedené

Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.

Obec Dolné Orešany

28.06.2017

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 026/2017 na dodanie tovaru

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 026/2017 na dodan

Neuvedené

ISA projekta, s. r. o.

Obec Dolné Orešany

28.06.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.03.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.03.2017

Neuvedené

BAU cargo

Obec Dolné Orešany

02.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolné Orešany

23.05.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

81 301,61 EUR

BAU cargo

Obec Dolné Orešany

12.04.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

100,00 EUR

Záchranná zdravotná služba Bratislava

Obec Dolné Orešany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: