Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English

Obsah

Kalendár - rok 2020

Január

09. január 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

23. január 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

28. január 2020 - Vývoz vriec separovaného zberu

Február

06. február 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

17. február 2020 - Obecné zastupiteľstvo - zrušené

20. február 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

25. február 2020 - Vývoz vriec separovaného zberu

Marec

02. marec 2020 - Obecné zastupiteľstvo 

05. marec 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

19. marec 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

24. marec 2020 - Vývoz vriec separovaného zberu

Apríl

02. apríl 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

16. apríl 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

21. apríl 2020 - Vývoz vriec separovaného zberu

27. apríl 2020 - Obecné zastupiteľstvo 

30. apríl 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

Máj

14.  máj 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

19. máj 2020 - Vývoz vriec separovaného zberu

28.  máj 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

Jún

11. jún 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

15. jún 2020 - Obecné zastupiteľstvo 

16. jún 2020 - Vývoz vriec separovaného zberu

25. jún 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

Júl

09. júl 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

14. júl 2020 - Vývoz vriec separovaného zberu

23. júl 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

August

06. august 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

11. august 2020 - Vývoz vriec separovaného zberu

20. august 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

September

03. september 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

07. september 2020 - Obecné zastupiteľstvo - ZRUŠENÉ

08. september 2020  - Vývoz vriec separovaného zberu

17. september 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

Október

01. október 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

06. október 2020 - Vývoz vriec separovaného zberu

12. október 2020 Obecné zastupiteľstvo - ZRUŠENÉ

15. október 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

29. október 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

November

03. november 2020 - Vývoz vriec separovaného zberu

09. november 2020 Obecné zastupiteľstvo - ZRUŠENÉ 

12. november 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

26. november 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

December

01. december 2020 - Vývoz vriec separovaného zberu

10. december 2020 Vývoz komunálneho odpadu

14. december 2020 - Obecné zastupiteľstvo

24. december 2020 - Vývoz komunálneho odpadu

29. december 2020 - Vývoz vriec separovaného zberu