Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English

Obsah

VZN

2017

VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, ŠKD, ŠJ Stiahnuté: 135x

2016

VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácie Stiahnuté: 284x

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 298x

2015

VZN č. 1/2015 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Stiahnuté: 323x

VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Stiahnuté: 293x

VZN č. 3/2015 výška príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 339x

VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 314x

VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD, ŠJ Stiahnuté: 320x

2014

VZN č. 2/2014 Zásady odmeňovania poslancov Stiahnuté: 527x

VZN č. 1/2014 o pobyte dieťaťa v MŠ, ŠJ a ŠK Stiahnuté: 419x

2013

VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácie (pdf, 95 kB) Stiahnuté: 447x

VZN č. 2/2013 o pobyte dieťaťa v MS, ŠJ a ŠK (pdf, 90 kB) Stiahnuté: 428x

Dôvodová správa k VZN č. 1/2013 (pdf, 154 kB) Stiahnuté: 452x

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2013 (pdf, 131 kB) Stiahnuté: 414x

VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácie (pdf, 251 kB) Stiahnuté: 403x

2012

VZN č. 6/2012 o zápise detí do MŠ (pdf, 85 kB) Stiahnuté: 661x

VZN č. 5/2012 o dni a čase zápisu detí do ZŠ (pdf, 72 kB) Stiahnuté: 369x

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a poplatkoch (pdf, 130 kB) Stiahnuté: 484x

Príloha k VZN č. 3/2012 (pdf, 156 kB) Stiahnuté: 452x

VZN č. 3/2012 o poskytovaní dotácie (pdf, 143 kB) Stiahnuté: 369x

Stránka