Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English

Obsah

VZN

2017

VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, ŠKD, ŠJ Stiahnuté: 99x

2016

VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácie Stiahnuté: 254x

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 262x

2015

VZN č. 1/2015 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Stiahnuté: 294x

VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Stiahnuté: 268x

VZN č. 3/2015 výška príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 315x

VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 289x

VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD, ŠJ Stiahnuté: 294x

2014

VZN č. 2/2014 Zásady odmeňovania poslancov Stiahnuté: 498x

VZN č. 1/2014 o pobyte dieťaťa v MŠ, ŠJ a ŠK Stiahnuté: 394x

2013

VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácie (pdf, 95 kB) Stiahnuté: 418x

VZN č. 2/2013 o pobyte dieťaťa v MS, ŠJ a ŠK (pdf, 90 kB) Stiahnuté: 401x

Dôvodová správa k VZN č. 1/2013 (pdf, 154 kB) Stiahnuté: 424x

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2013 (pdf, 131 kB) Stiahnuté: 384x

VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácie (pdf, 251 kB) Stiahnuté: 377x

2012

VZN č. 6/2012 o zápise detí do MŠ (pdf, 85 kB) Stiahnuté: 628x

VZN č. 5/2012 o dni a čase zápisu detí do ZŠ (pdf, 72 kB) Stiahnuté: 343x

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a poplatkoch (pdf, 130 kB) Stiahnuté: 450x

Príloha k VZN č. 3/2012 (pdf, 156 kB) Stiahnuté: 421x

VZN č. 3/2012 o poskytovaní dotácie (pdf, 143 kB) Stiahnuté: 343x

Stránka