Navigácia

Obsah

Občianske združenie Priatelia vína z Dolných Orešian vzniklo 11. 2. 2011. Združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením fyzických a právnických osôb. Cieľom združenia je zabezpečovať udržiavanie a rozvoj vinohradníckej a vinárskej tradície v obci Dolné Orešany, ako aj pozdvihnúť úroveň kultúrneho života v obci..

Na dosiahnutie cieľa bude združenie uskutočňovať nasledovné činnosti:

Adresa

Priatelia vína z Dolných Orešian

Dolné Orešany 78

919 02 Dolné Orešany

Slovenská Republika

Kontaktné údaje

Predseda: Marián Hodulík

Tel.: 0902 471 130

E-mail: info@priateliavina.sk; predseda@priateliavina.sk

IČO: 42164770

Web: http://www.priateliavina.sk

Facebook: Priatelia vína z Dolných Orešian