Navigácia

Obsah

Adresa

Spoločný obecný úrad

Kollárova 8

917 77 Trnava

Slovenská Republika

Web: http://soutt.sk/

Pôsobnosť Spoločného OcÚ

  • Stavebné konanie
  • Pozemné komunikácie
  • Vodné hospodárstvo
  • Ochrana prírody a krajiny
 

Obec Dolné Orešany má na starosti Ing. Ingrid Barteková, č. d. 106.

 

Kontaktné údaje

sídlo v budove Obvodného úradu v Trnave, 1. N.P.

Ing. Erika Nemčeková: +421 33 5564 402 

prednostka SOÚ

Emília Púčíková, Mária Köszegyová: +421 33 5354 090

podateľňa

Ing. Gabriela Slivová, Ing. Ingrid Barteková: +421 33 5564 391

stavebný úrad

Mgr. Mária Gavenčiaková: +421 33 5564 412

sociálne služby – všetky obce SOU

Kancelárie

Mgr. Mária Gavenčiaková: č. 16

Ing. Erika Nemčeková: č. 102

Ing. Gabriela Slivová, Ing. Ingrid Barteková: č. 106

Emília Púčiková, Mária Köszegyová - podateľňa: č. 107

 

Stránkové hodiny

Pondelok: 8.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: - -
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 16.30
Štvrtok: - -
Piatok: 8.00 - 12.00 -