Navigácia

Obsah

 

Založenie KRB sa datuje na jún 1995. Prezidentom KRB Dolné Orešany bol od roku 1996 Marián Griflík.

KRB Dolné Orešany usporiadava každý rok bežecký ples s celoslovenskou účasťou bežcov a sympatizantov vytrvalostného, kondičného a rekreačného behu.

Popri tomto podujatí organizuje v prvú sobotu mesiaca august vytrvalostný beh po okolí Dolných Orešian so štartom a cieľom v Dolných Orešanoch v dĺžke 21,1 km pod názvom Dolnoorešanský polmaratón. Trať je členitá s asfaltovým povrchom. 

Popri tomto vytrvalostnom behu KRB organizuje v posledný deň v roku tradičný Silvestrovský kros v dĺžke 6,5 km malebnou scenériou Malých Karpát ponad obcou so štartom a cieľom v obci Dolné Orešany. 

Popri Dolnoorešanskom polmaratóne poriada KRB Matičný beh pre deti do 15 rokov na asfaltovej trati na 1500 metrov.

Spomenuté organizované preteky Dolnoorešanský polmaratón a Silvestrovský kros sú zaradené v bežeckom kalendári Slovenskej bežeckej ligy.

 

Kontakt: Marek Zuzčák

0907 037 996

marek.zuzcak@gmail.com

IČO: 35607521

Facebook: Klub rekreačných bežcov Dolné Orešany

 

Združenie FK Sokol Dolné Orešany je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým združením fyzických a právnických osôb. Cieľom združenia je zabezpečovať udržiavanie a rozvoj kultúrneho života v obci Dolné Orešany. 

Cieľ a činnosti:

1. Vybudovať futbalový klub, ktorý na základe spolupráce členov združenia, hráčov a sympatizantov, vytvorí personálne, organizačné, finančné a materiálové zabezpečenie športovej činnosti v obci a prispeje k propagácii obce prostredníctvom reprezentatívnej účasti klubových tímov v okresných futbalových súťažiach.

2. Na dosiahnutie cieľa bude združenie uskutočňovať nasledovné činnosti:

a) reprezentovanie obce v okresných futbalových súťažiach v rôznych vekových kategóriách,

b) organizovanie športovej prípravy členov občianskeho združenia,

c) rekonštrukcia a udržiavanie športového areálu v obci,

d) organizovanie zájazdov za účelom poznávania športových klubov na Slovensku a v zahraničí,

e) organizovanie vzdelávacích a športových podujatí,

f) ochrana a tvorba životného prostredia.

 

Adresa:

Dolné Orešany 78

919 02  Dolné Orešany

Slovenská republika

Kontaktné údaje:

Prezident klubu: Marián Hodulík

Tel.: 0902 471 130

IČO: 31824323

Facebook: https://www.facebook.com/fksokoldolneoresany/