Navigácia

Obsah

Stĺp hanby

Stĺp hanby

Stĺp hanby

 

Praniere sa budovali od stredoveku, nachádzali sa na verejnom priestranstve v centre mestečka. K pranieru pripútali previnilé osoby, ktoré tu boli aj istý čas ponechané na verejnú potupu, alebo aj fyzicky trestané. Pranier v tejto obci, známy ako stĺp hanby pochádza zo 17. storočia, z roku 1654. Umiestnený je v strede dediny, pri kostole.