Navigácia

Obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

PHSR obce Dolné Orešany je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, prioritné rozvojové oblasti a strategické ciele ich naplnenia. Tento dokument je základným východiskom pre spracovanie ďalších materiálov rozvoja jednotlivých oblastí života obce. Bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24. 4. 2009 uznesením č. 25/2009.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2009 -2018

Miestna inovačná stratégia 2009 -2018