Navigácia

Obsah

Kalendár - rok 2021

Január

07. január 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

21. január 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

26. január 2021 - Vývoz vriec separovaného zberu

Február

04. február 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

15. február 2021 - Obecné zastupiteľstvo - ZRUŠENÉ

18. február 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

23. február 2021 - Vývoz vriec separovaného zberu

Marec

04. marec 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

18. marec 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

23. marec 2021 - Vývoz vriec separovaného zberu

Apríl

01. apríl 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

12. apríl 2021 - Obecné zastupiteľstvo - ZRUŠENÉ

15. apríl 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

20. apríl 2021 - Vývoz vriec separovaného zberu

29. apríl 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

Máj

13.  máj 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

17.  máj 2021 - Obecné zastupiteľstvo 

18. máj 2021 - Vývoz vriec separovaného zberu

27.  máj 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

Jún

10. jún 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

15. jún 2021  - Vývoz vriec separovaného zberu

24. jún 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

28. jún 2021 - Obecné zastupiteľstvo - ZRUŠENÉ

29. jún 2021 - Obecné zastupiteľstvo 

Júl

08. júl 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

13. júl 2021 - Vývoz vriec separovaného zberu

22. júl 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

August

05. august 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

10. august 2021 - Vývoz vriec separovaného zberu

19. august 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

September

02. september 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

06. september 2021 - Obecné zastupiteľstvo 

07. september 2021 - Vývoz vriec separovaného zberu

16. september 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

30. september 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

Október

05. október 2021 - Vývoz vriec separovaného zberu

14. október 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

25. október 2021 Obecné zastupiteľstvo 

28. október 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

November

02. november 2021 - Vývoz vriec separovaného zberu

11. november 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

25. november 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

30. november 2021 - Vývoz vriec separovaného zberu

December

09. december 2021 Vývoz komunálneho odpadu

13. december 2021 - Obecné zastupiteľstvo

23. december 2021 - Vývoz komunálneho odpadu

28. december 2021 - Vývoz vriec separovaného zberu