Navigácia

Obsah

Rok 2013


Výpis z uznesenia OZ - 12.12.2013

Výpis z uznesenia OZ - 15.11.2013

Príloha 5 - Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov - lokalita Pažiť

Príloha 4 - Súhlas so spracovávaním osobných údajov

Príloha 3 - Návrh kúpnej zmluvy

Príloha 2 - Nákres pozemkov

Príloha 1 - Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Výpis z uznesenia OZ - 21.10.2013

Výpis z uznesenia OZ - 06.09.2013

Výpis z uznesenia OZ - 28.06.2013

Výpis z uznesenia OZ - 19.04.2013

Výpis z uznesenia OZ - 15.02.2013