Navigácia

Obsah

Personálne obsadenie Obecného úradu:

tel.: 033/5582101

 

Iveta Kulišková

- evidencia obyvateľstva, podateľna, pokladňa, daň z nehnuteľnosti, súpisné čísla, stavebná agenda, miestne dane a poplatky, matrika

Miroslava Jakubčíková

- účtovníctvo, mzdy, personalistika, rozpočtovníctvo

Ing. Petra Šidlíková

- miestne dane a poplatky, pokladňa, integrované obslužné miesto, matrika, hrobové miesta