Navigácia

Obsah

Mesiac úcty k starším 2017

22.10.2017

Október je mesiac úcty starším, preto sa každý rok v našej obci stretávame, aby sme si uctili starších občanov našej obce, aby sme sa na chvíľu zastavili od každodenných starostí a prišli si vypočuť básničky a pesničky od tých najmenších, ktorí sa svojím starým rodičom chcú aspoň touto cestou odvďačiť za lásku a starostlivosť.

Podujatie sa uskutočnilo 22. októbra 2017 v kultúrnom dome. Program začal o 15:00 hod. príhovorom starostky obce, nasledovali vystúpenia detí z MŠ a žiakov ZŠ a po nich príhovor riaditeľky školy. Po programe nasledovalo pohostenie.