Navigácia

Obsah

Mesiac úcty k starším 2019

20. októbra 2019

Október je mesiac úcty starším, preto sa každý rok v našej obci stretávame, aby sme si uctili starších občanov našej obce, aby sme sa na chvíľu zastavili od každodenných starostí a prišli si vypočuť básničky a pesničky od tých najmenších, ktorí sa svojím starým rodičom chcú aspoň touto cestou odvďačiť za lásku a starostlivosť.

Podujatie sa uskutočnilo 20. októbra 2019 v kultúrnom dome. Program začal o 15:00 hod. príhovorom starostky obce, nasledoval príhovor pátra Miloša Záreckého a vystúpenie ľudovej skupiny Vieska. Po programe nasledovalo pohostenie.