Navigácia

Obsah

Mesiac úcty k starším

25.10.2015

Október je mesiac úcty starším, preto sa každý rok v našej obci stretávame, aby sme si uctili starších občanov našej obce, aby sme sa na chvíľu zastavili od každodenných starostí a prišli si vypočuť básničky a pesničky od tých najmenších, ktorí sa svojím starým rodičom chcú aspoň touto cestou odvďačiť za lásku a starostlivosť.

Podujatie sa uskutočnilo 25. októbra 2015 v kultúrnom dome. Program začal o 15:00 hod. príhovorom starostky obce, nasledovali vystúpenia detí z MŠ a žiakov ZŠ a po nich príhovor riaditeľky školy. Po programe nasledovalo malé pohostenie.