Navigácia

Obsah

Stavanie mája 2008

Stavanie mája 2008

Stavanie mája 2008

 

V roku 2008 sa ako každý iný rok 30. apríla v našej obci staval máj. Podujatie sa začalo o 19:00hod príhovorom starostky obce. Ďalej nasledovalo uväzovanie stužiek najmä tými mladšími a žiakmi základnej školy v krojoch. Potom členovia dobrovoľného hasičského zboru máj pomocou lán postavili. V kultúrnom programe vystúpil súbor Oriešok so svojím spevom a tancom. Vystúpil tu aj spevácky súbor Dolnoorešanka. Po kultúrnom programe nasledovalo pohostenie.