Navigácia

Obsah

Stavanie mája 2009

Stavanie mája 2009

Stavanie mája 2009

 

Dňa 30. apríla 2009 sa v našej obci konalo tradičné stavanie mája. Mesiac máj je symbolom lásky, a takými boli i máje, ktoré mládenci stavali v minulosti pred domy svojej milej.

Podujatie sa začalo slávnostným príhovorom starostky obce, potom nasledovalo viazanie stužiek malými deťmi a žiakmi základnej školy v krojoch. Členovia dobrovoľného hasičského zboru potom máj pomocou lán postavili. Nasledovalo vystúpenie detského speváckeho súboru Oriešok a seniorského speváckeho súboru Dolnoorešanka. Nakoniec boli prítomní občania obce i blízkeho okolia pozvaní na malé občerstvenie v kultúrnom dome, kde sa podával špekáčik a Orešanské biele.