Menu
Obec Dolné Orešany
ObecDolné Orešany

V blízkej budúcnosti

Úplné dokončenie kanalizácie v obci

Hlavný kanalizačný zberač je v štádiu dokončenia. Chýba prepojenie z hlavnej cesty smerom na Pažiť, pretože tieto práce boli z dôvodu zimnej údržby pozastavené. Kanalizácia sa plánuje postupne vybudovať vo všetkých častiach obce. Máme schválenú projektovú dokumentáciu a vydané stavebné povolenie pre celú obec. Po skončení prvej etapy prác a po tlakových skúškach budú rodinné domy postupne napájané ku kanalizácii, pričom ide približne o 200 prípojok.

Dokončenie výmeny vodovodného potrubia

Náš obecný vodovod bol vybudovaný v 60. rokoch minulého storočia. Technológie, ktoré boli používané pri jeho budovaní sú už dnes nevyhovujúce, a preto si vodovodné potrubie vyžaduje rekonštrukciu. V prvej etape došlo k rekonštrukcii vodovodu od vodojemu po kultúrny dom. V mesiaci apríl a máj došlo k výmene vodovodného potrubia na hlavnej ulici. V ďalších etapách sa plánuje postupne vymeniť vodovodné potrubie vo všetkých častiach obce. Za veľmi dôležité som pokladala najmä výmenu potrubia od centra obce po kaplnku, ktorá sa nám podarila vymeniť ešte pre rekonštrukciou cesty a vybudovaním chodníka.

Rekonštrukcia námestia a ulice smerom ku kaplnke

Za prioritné považujem i zrekonštruovanie námestia okolo pomníka padlých a stĺpa hanby. Je potrebné odstrániť neestetickú plechovú čakáreň a nahradiť ju novou presklenou. Na námestí budú nainštalované informačné tabule, ktoré pomôžu k lepšej orientácii v obci. V blízkosti bude umiestnená i informačná mapa CHKO Malé Karpaty, aby si turisti smerujúci cez našu obec mohli pozrieť a navštíviť prírodné krásy miestnych lesov. Okolie bude skrášlené výsadbou zelene a v oddychovej časti budú umiestnené lavičky.

Centrum obce chceme zmeniť na centrum moderné, štýlovo riešené, s oddychovou zónou a zároveň so zachovaním významných historických prvkov, ako stĺpa hanby a pomníka padlých. Atmosféru bude dotvárať nové verejné osvetlenie centra.

Scenériu ulice od centra ku kaplnke bude dotvárať nový asfaltový povrch a chodník.

Nadstavba a zastrešenie kultúrneho domu

Súčasné priestory kultúrneho domu nepostačujú na spoločenské akcie, a preto sa plánuje jeho nadstavba nad sobášnou miestnosťou, kuchyňou a obecnou knižnicou. Priestor bude mať kapacitu 65 miest na sedenie, bude tu i samostatné WC. V podkrovných priestoroch bude veľká zasadačka a dve menšie miestnosti pre kluby.

V súčasnosti je vypracovaná projektová dokumentácia, právoplatné stavebné povolenie a začalo sa postupne pracovať aj na stavebných prácach. Máme ukončený jeden balkón a archív. Postupne podľa dotácií sa začne aj zo zasteršovaním   ďalších častí.

Základná škola s materskou školou

Máme vymenené všetky okná a dvere , pretože tieto boli už  v havarijmnnom stave. Vnútorné priestory materskej školy získali nový náter v mesiaci júl, soc zariadenia boli z rekonštruované / nové rozvody vody, nové obklady, dlažba, WC, umývadlá/. Zakúpili sa nové postielky, koberce. Vybudoval sa nový chodník. V prípade získania dotácie bude urobená i nová strecha a fasáda na materskej škole a školskej jedálni.

Vybudovanie chodníka od centra obce po miestne ihrisko

Chodník by mal slúžiť na bezpečný prechod chodcov, či už do obchodu, kultúrneho domu, alebo detí do školy. Chodníky budú prepojené dvomi prechodmi pre chodcov cez hlavnú komunikáciu. Doteraz máme vybavené územné rozhodnutie na výstavbu chodníka a pokračujeme v stavebnom povolení. Po vydaní právoplatného stavebného povolenia sa začne s výberom staviteľa a následne bude stavba zrealizovaná z rozpočtu obce.

Dom smútku

Na dome smútku boli vymené dve okná a dvere. Následne bol dom smútku vymaľovaný. V priebehu letných mesiacov sa zastrešil novou strešnou krytinou a nakoniec získal i novú fasádu. Treba taktiež dobudovať plošinu na mieste súčasných schodov.

Pri dome smútku bola umiestnená informačná tabuľa hroboých miest.

Starostka obce, dňa 06. decembra 2014

Obec

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zberný dvor

testovanie

Prevádzkové hodiny:

sobota - 8,00 - 11,00 hod.

ZMO

Logo ZMO

Mapový portál

mapovy portal