Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.06.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

47/06/2018

Neuvedené

FIRECONTROL SAFETY, s. r. o.

Obec Dolné Orešany

18.06.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

1

Neuvedené

NATUR-PACK, a. s.

Obec Dolné Orešany

06.06.2018

Nájomná zmluva

0220180124

2 000,00 EUR

Slovak telekom a.s.

Obec Dolné Orešany

04.06.2018

Zmluva o dielo

201/06/001

49 695,73 EUR

Kreditstav a.s.

Obec Dolné Orešany

31.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

PHZ-OPK1-2018-000843-003

29 860,65 EUR

MV SR

Obec Dolné Orešany

31.05.2018

Dodatok č. 1

180237-121358572-VB

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolné Orešany

28.05.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

Kúpna zmluva

1 500,00 EUR

Gajarskí, Horváthoví, Kankarová

Obec Dolné Orešany

25.05.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

Kúpna zmluva

480,00 EUR

Bystrík a Dana Ružičkoví

Obec Dolné Orešany

14.05.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

850,00 EUR

PROROZVOJ, s. r. o.

Obec Dolné Orešany

11.05.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo zo dňa 11.05.2018

111 108,22 EUR

Mito, s.r.o.

Obec Dolné Orešany

05.04.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

177 095,64 EUR

WOLIMEX

Obec Dolné Orešany

19.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

148160

1 400,00 EUR

Obec Dolné Orešany

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

12.03.2018

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu

18/008

500,00 EUR

Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.

Obec Dolné Orešany

12.03.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

MSD_Dolné Orešany_01

443,52 EUR

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Dolné Orešany

12.03.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Dolné Orešany

07.03.2018

Zmluva o zriadení vecných bremien

180237-121358572-VB

15 067,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dolné Orešany

07.03.2018

Kúpna zmluva

180238-121358572-KZ_P_TS

900,00 EUR

Západoslovenská distribučná a.sl

Obec Dolné Orešany

20.02.2018

Zmluva o poskytnutí služieb č. 18/006

Zmluva o poskytnutí služieb č. 18/006

300,00 EUR

ISA projekta, s. r. o.

Obec Dolné Orešany

09.02.2018

Zmluva o poskytnutí poradenstva vo verejnom obstarávaní

Zmluva o poskytnutí poradenstva vo verejnom obstar

1 600,00 EUR

obstaraj.to, s.r.o.

Obec Dolné Orešany

02.02.2018

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

1 495,00 EUR

Jozef Belica, Pavol Belica

Obec Dolné Orešany

12.12.2017

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Neuvedené

Obec Dolné Orešany

Advokátska kancelária Fiľo & Partners

02.11.2017

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

Neuvedené

biomarina - biowaste s.r.o.

Obec Dolné Orešany

26.10.2017

Dohoda č. 17/08/010/35

Dohoda č. 17/08/010/35

Neuvedené

Obec Dolné Orešany

ÚPSVaR

04.09.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

21 174,52 EUR

REKOS TT, s.r.o.

Obec Dolné Orešany

28.08.2017

Zmluva o dielo

17/039

500,00 EUR Päťsto Eur

Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.

Obec Dolné Orešany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: