Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.08.2017

Zmluva o bežnom účte

374/20/0717

0,00 EUR neuvedené

Obec Dolné Orešany

Prima banka, a.s.

22.08.2017

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Zmluva č. 122996 08U02

77 645,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Dolné Orešany

15.08.2017

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníctv

Neuvedené

Helena Banárová

Obec Dolné Orešany

28.07.2017

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

200,00 EUR

Advokátska kancelária Fiľo & Partners

Obec Dolné Orešany

28.06.2017

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 015/2017 na služby externého projektového manažmentu

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 015/2017 na služb

Neuvedené

Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.

Obec Dolné Orešany

28.06.2017

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 026/2017 na dodanie tovaru

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 026/2017 na dodan

Neuvedené

ISA projekta, s. r. o.

Obec Dolné Orešany

28.06.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.03.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.03.2017

Neuvedené

BAU cargo

Obec Dolné Orešany

02.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolné Orešany

23.05.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

81 301,61 EUR

BAU cargo

Obec Dolné Orešany

12.04.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

100,00 EUR

Záchranná zdravotná služba Bratislava

Obec Dolné Orešany

29.03.2017

Zmluva o poskytnutí služieb č. 17/032

Zmluva o poskytnutí služieb č. 17/032

100,00 EUR jednosto

ISA projekta, s. r. o.

Obec Dolné Orešany

28.03.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

83 151,62 EUR

BAU cargo

Obec Dolné Orešany

20.03.2017

Nájomná zmluva Slovak Telekom

Nájomná zmluva

1 400,00 EUR

Slovak telekom a.s.

Obec Dolné Orešany

09.03.2017

Zmluva o dielo

015/2017

4 750,00 EUR

Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o.

Obec Dolné Orešany

09.03.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

36,00 EUR

ISA projekta, s. r. o.

Obec Dolné Orešany

31.01.2017

zberný dvor Dolné Orešany - zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb č.17 002

100,00 EUR

ISA projekta, s. r. o.

Obec Dolné Orešany

31.01.2017

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

200,00 EUR

Advokátska kancelária Fiľo & Partners

Obec Dolné Orešany

31.01.2017

Dohoda č. 16/08/010/18

Dohoda č. 16/08/010/18

0,00 EUR

ÚPSVaR

Obec Dolné Orešany

23.01.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

9 972,00 EUR

Plechové strechy s.r.o.

Obec Dolné Orešany

19.01.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2016-10/84

339 574,93 EUR

MŽP SR

Obec Dolné Orešany

31.12.2016

Nájomná zmluva na pozemok

Nájomná zmluva na pozemok

0,00 EUR

Obec Dolné Orešany

Ing. Zuzana Tančiboková

31.12.2016

Nájomná zmluva na pozemok

Nájomná zmluva na pozemok

0,00 EUR

Obec Dolné Orešany

Miroslav Novák

23.12.2016

Zmluva o zimnej údržbe

Zmluva o zimnej údržbe

0,00 EUR

DOZAMO s.r.o.

Obec Dolné Orešany

22.11.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 600,00 EUR

Veronika Tibenská

Obec Dolné Orešany

22.11.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

9 972,00 EUR

Plechové strechy s.r.o.

Obec Dolné Orešany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: