Menu
Obec Dolné Orešany
ObecDolné Orešany

Poslanci obecného zastupiťeľstva

 • Jozef Čmarada
 • Tomáš Čmarada
 • Pavol Dobšovič
 • Zuzana Křivánková
 • Rudolf Holekši
 • Ing. Lucia Jakubčíková
 • Martin Novák
 • Stanislav Sloboda
 • Bohumil Vandák

Hlavná kontrolórka obce

 • Ing. Alena Gergelová

Komisie:

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a poľnohospodárstvo

 • Pavol Dobšovič
 • Ing. Pavol Dobrotka
 • Bohumil Vandák

Komisia sociálno-finančná a správy obecného majetku

 • Ing. Lucia Jakubčíková
 • Beáta Voleková
 • Ing. Petra Šidlíková

Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu

 • Zuzana Křivánková
 • Martin Novák
 • Bohumil Vandák

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

 • Jozef Čmarada
 • Rudolf Holekši
 • Marek Danihel

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 • Tomáš Čmarada
 • Ing. Lucia Jakubčíková
 • Jozef Čmarada

Zákon o obecnom zriadení, §11 Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené: určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva; schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním; schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce; schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce.

Ďalej rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov; vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvoláva verejné zhromaždenia občanov a uznáša sa na nariadeniach.

Výsledky volieb do samosprávy obce

Samospráva

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zberný dvor

testovanie

Prevádzkové hodiny:

sobota - 8,00 - 11,00 hod.

ZMO

Logo ZMO

Mapový portál

mapovy portal