Dolné Orešany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Daňové priznania za rok 2023

dzn

Vážení občania, nižšie prikladáme postup pri podávaní daňových priznaní za rok 2023, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach. Daňovníci, ktorým v roku 2023 vznikla daňová povinnosť, sú povinní do 31.01.2024 podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Vážení občania, nižšie prikladáme postup pri podávaní daňových priznaní za rok 2023, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach. Daňovníci, ktorým v roku 2023 vznikla daňová povinnosť, sú povinní do 31.01.2024 podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Povinnosť podať priznanie je povinný:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2023 a táto zmena vlastníctva je zapísaná v katastri nehnuteľností k 1.1.2024
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2023
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2023
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2023 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti !  !  ! 

Priznanie môžete podať:

  • osobne
  • vhodiť do schránky pri vchode na obecný úrad
  • poslať poštou
  • cez e-schránku (musíte mať elektronický občiansky preukaz).

Žiadame občanov - študentov a pracujúcich mimo miesta trvalého pobytu, ktorí sa v mieste trvalého pobytu nezdržiavali/jú viac ako 90 dní, aby doručili na Obecný úrad v Dolných Orešanoch doklady preukazujúce túto skutočnosť.

Daňové priznanie za psa:

  • podáva daňovník za psa staršieho ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Uhynutie psa, ktorý je predmetom dane, je potrebné oznámiť ! ! !

Kontaktné údaje pre podanie daní:
Tel.: 033/55 82 101
Mail: ou.dolneoresany@dolneoresany.sk

 

Tlačivo priznania k miestnym daniam a poučenie: Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 

Detailnejšie info o povinnosti podať daňové priznanie:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti-1

Prílohy

MF0131352023-726.pdf

MF0131352023-726.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,7 MB
Dátum vloženia: 12. 1. 2024 8:44
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 1. 2024 8:56
Autor: Správce Webu