Dolné Orešany - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Daňové úľavy pre fyzické osoby

danove ulavy

dôležitý oznam

Správca dane v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN obce Dolné Orešany č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovuje zníženie dane zo stavieb, z bytov a pozemkov nasledovne:

• o 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby staršie ako 65 rokov a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,

• o 50 % z daňovej povinnosti zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

• o 50 % z daňovej povinnosti za garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 65 rokov a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovník uplatní nárok na zníženie podaním priznania k dani z nehnuteľnosti alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvý krát vzniká nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane, najneskôr v lehote na podanie priznania – do 31.1.2024.

Dátum vloženia: 12. 1. 2024 9:25
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 1. 2024 9:56
Autor: Správce Webu