Menu
Obec Dolné Orešany
ObecDolné Orešany
rozšírené vyhľadávanie

Zrealizované

2007

 • Vybudovanie multifunkčného ihriska
 • Výmena okien na budove ZŠ – predná časť
 • Zakúpenie chladiaceho zariadenia – Dom smútku
 • Výmena okien a dverí – Dom smútku
 • Úprava okolia bytoviek

2008

 • Výmena vodovodu – od kostola po kaplnku
 • Vybudovanie nového vodovodu po druhej strane od kostola po kaplnku
 • Prestrešenie schodov – Dom smútku
 • Vodovodná šachta a prípojka vody – cintorín
 • Vybudovanie vodovodu po cintoríne
 • Vybudovanie prístreškov na kontajnery pri bytovkách

2009

 • Budovanie kanalizácie – hlavný zberač od II. Obecnej po kostol
 • Oprava zastavení krížovej cesty v kaplnke
 • Brúsenie parkiet a lakovanie v KD

2010

 • Rekonštrukcia historického centra – chodníky, osvetlenie, cesta, zastávka, lavičky, chodníky a lavičky v areáli kostola a kaplnky
 • Výmena vodovodu I. a II. Pažiť
 • Budovanie kanalizácie – Hlavný zberač od kostola po II. Pažiť

2011

 • Budovanie vodovodu - hlavný prívod od vodojemu po kabíny
 • Výmena elektrických káblov od ihriska, Záhumnie, Solírovská, I. a II. Obecná

2012

 • Rekonštrukcia cesty II. Pažiť
 • Výmena elektrických káblov I. a II. Pažiť
 • Vybudovanie inžinierskych sietí pod I. a II. Obecnou k novým RD + osvetlenie
 • Nadstavba a zastrešenie OÚ
 • Vybudovanie balkóna v KD

2013

 • Zateplenie a fasáda OÚ a KD
 • Vybudovanie vodovodu a cesty pod I. a II. Obecnou
 • Chodník od Ústredne po vchod cintorína
 • Výmena okien a dverí na ZŠ
 • Nové skrinky a postieľky do MŠ
 • Oplotenie ihriska – 2 strany
 • Nová informačná tabuľa na cintoríne
 • Nová dlažba na schodoch ZŠ

2014

 • Budovanie chodníka – od vchodu po koniec cintorína
 • Nová cesta od kaplnku po II. Obecnú a od Vahuliča po koniec II. Pažiti
 • Výmena sociálnych zariadení v MŠ
 • Nový chodník v MŠ
 • Oplotenie ihriska – 2 strany
 • Kompletná rekonštrukcia kabín TJ
 • Vybudovanie kanalizácie I. Pažiť
 • Nové káble a LED osvetlenie 5600 m a 153 svietidiel po celej obci
 • Vybudovanie chodníka pred OÚ a Poštou
 • Výmena svietidiel v KD

2015

 • Dodávka a montáž kamerového systému
 • Nová cesta na I. Pažiti
 • Nová zastávka, parkovisko a chodník pri tel. ústredni
 • Vybudovanie detského ihriska pri KD
 • Vybudovanie chodníka pri Lančaričových
 • Vybudovanie strechy nad kuchyňou a jedálňou,

2016

 • Kompletné zateplenie MŠ – strecha aj obvodové steny, výmena hromozvodu, zvodov
 • Zateplenie ZŠ – predná časť
 • Nové stoličky v MŠ
 • Vybavenie kuchyne – panvica na smaženie
 • Vybavenie OÚ novým nábytkom
 • Oplotenie cintorína – 1 strana
 • Výstavba chodníka oproti OÚ pri štátnej ceste
 • Nový závlahový systém na ihrisku

2017

 • Nová podlaha na pódiu v KD
 • Nová opona v KD
 • Zateplenie ZŠ – strecha
 • Výstavba zberného dvora
 • Vybavenie zberného dvora technikou – traktor, vlečka, tandemový náves, drtič a kontajnery v počte 10 ks
 • Zastrešenie ZŠ – časť Zborovňa
 • Vybavenie auta od policajnej akadémie – Škoda Octavia
 • Kúpa pozemkov pod chodník – Gajarský, Kankarová
 • Dobudovanie chodníka od cintorína po bývalé družstvo
 • Výstavba vodovodu na Záhumní

2018

 • Zateplenie a fasáda jedálne a kuchyne ZŠ
 • Nákup a výmena záchytných sietí na umelom ihrisku
 • Výstavba kanalizácie a prípojok – Solírovská a pri bytovkách
 • Vybudovanie vysoko a nízkonapäťových rozvodov v obci – časť od družstva, okolo cintorína po Taligových
 • Vybudovanie novej garáže pre DHZ
 • Nový protipovodňový vozík
 • Nová betónová garáž na uskladnenie

2019

 • Vybudovanie kanalizácie I. Obecná
 • Výstavba vodovodu, elektriny a kanalizácie k bytovke 625
 • Výmena okien a dverí pri vstupe do KD
 • Stojisko na kontajnery pri bytovkách
 • Nový ohrevný pult do kuchyne
 • Nový betlehem na námestí
 • Nové IVECO DAILY pre DHZ

2020

 • Výstavba kanalizácie od smútku po Taligových
 • Ozvučenie – Dom smútku
 • Kompletná rekonštrukcia kuchyne – elektrina, voda, odpady a nové zariadenie v školskej jedálni
 • Vybudovanie nájazdov do garáže DHZ
 • Oprava cesty pred ZŠ a jedálňou

2021

 • Výmena vodovodu na II. Obecnej
 • Osadenie cvičiacich prvkov pre dorast a dospelých na ihrisku
 • Zateplenie a fasáda prednej časti KD
 • Výsadba – Orešanský jedlý les
 • Zakúpenie do KD – umývačka riadu a nový nerezový drez, chladnička
 • Zakúpenie veľkonočnej výzdoby pred KD – zajac
 • Rekonštrukcia predajne COOP Jednota na Supermarket
 • Nová cesta od kostola po Košolnú
 • Darovanie pozemkov pod chodník – Lančaričoví
 • Projektová dokumentácia a stavebné povolenie „Rozšírenie MŠ“

2022

 • Budovanie kanalizácie a prípojok na ceste od ihriska smerom k bytovkám
 • Rekonštrukcia schodov pred Domom smútku
 • Zakúpenie a osadenie smetiakov na psie exkrementy
 • Výmena vodovodu I. Obecná a od kaplnky po Štibraných
 • Vybavenie pozemkov pod cestami do vlastníctva obce

 

Uvedené realizované investičné akcie boli zamerané na rozvoj obce a lepší a modernejší život občanov žijúcich v našej obci.

Všetky investičné akcie boli z dotácie, fondov, environmentálnych fondu, MŽ prostredia, SEA, Ministerstva vnútra, Ministerstva pôdohospodárstva, VÚC, TAVOS a z rozpočtu obce.

Obec nemala žiadnu pôžičku na financovanie uvedených investičných akcií.