Menu
Obec Dolné Orešany
ObecDolné Orešany
rozšírené vyhľadávanie

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dolné Orešany

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dolné Orešany

 

Obec Dolné Orešany realizovala projekt s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Prioritná os: 2 - Energetika
Opatrenie: 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Názov projektu:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dolné Orešany

Popis projektu: Obec Dolné Orešany realizovala projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia vďaka príspevku z Európskej únie v súlade s príslušnými normami STN. Realizáciou projektu bolo vymenených 102 svietidiel a osadených 51 svietidiel. Výmenou svietidiel sa dosiahne energetická úspora v predpokladanej hodnote 24 695,72 kWh/rok

 

Miesto realizácie projektu: Dolné Orešany
Výška poskytnutého príspevku: 93 765,85 €
Dátum začatia realizácie projektu: 06/2014
Dátum skončenia realizácie projektu: 11/2014
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Internetová stránka riadiaceho orgánu: www.economy.gov.sk
Internetová stránka operačného programu: www.opkahr.sk

 

fotofoto2

 

VO