Menu
Obec Dolné Orešany
ObecDolné Orešany
rozšírené vyhľadávanie

Starostka obce

starostka obce

 

Životopis

Meno a priezvisko: Juliana Belicová

Dátum a miesto narodenia: 25.06.1959, Doľany

Manžel: Ing. Rudolf Belica

Deti: Jana, Ľubomíra a Peter

Vzdelanie: Stredná ekonomická škola s maturitou

Kariéra

1978 - 1983 Otex Bratislava

1983 - 2002 Chemolak a.s. Smolenice – účtovníctvo, asistentka odbytu

2003 - 2006 OcÚ Dolné Orešany – pracovníčka OcÚ

2007 - súčasnosť OcÚ Dolné Orešany – starostka obce

Najväčšie úspechy vo funkcii

 • začiatok budovania kanalizácie,
 • dokončenie prvej etapy výmeny vodovodného potrubia,
 • dokončenie stavby druhej a tretej bytovky + terénne úpravy okolia,
 • vybudovanie viacúčelového miniihriska,
 • výmena okien na MŠ a časti okien na budove ZŠ,
 • prestavba obecných budov (OcÚ, KD) + výmena okien,
 • vypracovanie územného plánu obce
 • rekonštrukcia zastavení krížovej cesty
 • rekonštrukcia námestia a komunikácie smerom ku kaplnke

Uvedené realizované investičné akcie boli zamerané na rozvoj obce a lepší a modernejší život občanov žijúcich v našej obci.

Plány a vízie vo funkcii

 • úplné dokončenie kanalizácie v obci,
 • získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ,
 • rekonštrukcia budovy kultúrneho domu,
 • výstavba - rozšírenie MŠ,
 • výmena azbestového vodovodu - Zábava,
 • budovanie ciest a chodníkov v obci,
 • cesta od Dolian cez Dolné Orešany až po Horné Orešany,
 • zateplenie poslednej časti budovy ZŠ.

Zákon o obecnom zriadení, §13 Starosta

Starosta je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu nového starostu.

Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2022 (3.86 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 3.17 MB

Samospráva

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zberný dvor

testovanie

Prevádzkové hodiny:

sobota - 8,00 - 11,00 hod.

streda - 15,00 - 17,00 hod.

ZMO

Logo ZMO

Mapový portál

mapovy portal