Menu
Obec Dolné Orešany
ObecDolné Orešany

Podávanie žiadostí k zaradeniu parciel do zmien územného plánu obce Dolné Orešany do 30.6.2023

Podávanie žiadostí k zaradeniu parciel do zmien územného plánu obce Dolné Orešany do 30.6.2023

Podávanie žiadostí k zaradeniu parciel do zmien územného plánu

obce Dolné Orešany

 

Obec Dolné Orešany, ako orgán územného plánovania je podľa §17 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), povinná obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s potrebami územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie v primeranom a hospodárnom rozsahu z vlastného podnetu, z podnetu iných orgánov štátnej správy a obcí, z podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb.

Obec Dolné Orešany, žiadosť posúdi a vyhodnotí súlad navrhovanej zmeny vo vzťahu k schválenej územnoplánovacej dokumentácii regiónu, obce Dolné Orešany a primerane aj vo vzťahu k prijatým územnoplánovacím podkladom, stratégiám a rozvojovými koncepciám na území obce Dolné Orešany. Vyhodnotenie bude následne predložené Obecnému zastupiteľstvu obce Dolné Orešany aby rozhodlo, ktoré žiadosti budú zaradené do návrhu zmien a doplnkov Územného plánu obce Dolné Orešany.

V prípade zaradenia žiadosti do zmien a doplnkov územného plánu bude Obec Dolné Orešany podľa §19 stavebného zákona požadovať úhradu nákladov za obstaranie od jednotlivých žiadateľov.

 

Žiadateľ musí predložiť nasledovné doklady:

  • Žiadosť o zmenu Územného plánu obce Dolné Orešany

(meno a priezvisko žiadateľa, adresa žiadateľa, katastrálne územie, lokalita, parcelné číslo, ktorého sa podnet týka, rozloha)

  • Kópia z katastrálnej mapy s vyznačením rozsahu plôch navrhovaných na zmenu

 

Kontakt a adresa na doručovanie žiadostí:

Obec Dolné Orešany

Obecný úrad č. 210, 919 02

Telefónny kontakt: 0910/571826

                                033/5582101

Email: starostka@dolneoresany.sk

            ou.dolneoresany@dolneoresany.sk

 

Doba podávania žiadostí: do 30.6.2023

Doba vybavenia: Obec Dolné Orešany žiadosť posúdi a vyhodnotí  súlad    navrhovanej zmeny vo vzťahu k schválenej územnoplánovacej dokumentácii regiónu a obce Dolné Orešany a primerane aj vo vzťahu k prijatým územnoplánovacím podkladom, stratégiám a rozvojovými koncepciám na území obce Dolné Orešany. Vyhodnotenie bude následne predložené Obecnému zastupiteľstvu obce Dolné Orešany aby rozhodlo, ktoré žiadosti budú zaradené do návrhu zmien a doplnkov Územného plánu obce Dolné Orešany.

Poplatok: V prípade zaradenia žiadosti do zmien a doplnkov územného plánu bude obec Dolné Orešany podľa §19 stavebného zákona požadovať úhradu nákladov za obstaranie od jednotlivých žiadateľov.

Dátum vloženia: 8. 6. 2023 9:37
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 6. 2023 12:43
Autor: Správce Webu

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Zberný dvor

testovanie

Prevádzkové hodiny:

sobota - 8,00 - 11,00 hod.

streda - 15,00 - 17,00 hod.

ZMO

Logo ZMO

Mapový portál

mapovy portal