Menu
Obec Dolné Orešany
ObecDolné Orešany
rozšírené vyhľadávanie

Plánované a v procese

  • úplné dokončenie kanalizácie v obci,
  • získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ,
  • rekonštrukcia budovy kultúrneho domu,
  • výstavba - rozšírenie MŠ,
  • výmena azbestového vodovodu - Zábava,
  • budovanie ciest a chodníkov v obci,
  • cesta od Dolian cez Dolné Orešany až po Horné Orešany,
  • zateplenie poslednej časti budovy ZŠ.