Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English

Obsah

VZN

2020

VZN č. 1/2020 o ochranných pásmach pohrebísk obce Dolné Orešany Stiahnuté: 92x

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 42x

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 19x

2019

VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 300x

VZN č. 2/2019 Stiahnuté: 265x

VZN č. 3/2019 Stiahnuté: 175x

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 135x

2018

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017 Stiahnuté: 658x

VZN č. 1/2018 Zásady odmeňovania poslancov OZ Dolné Orešany Stiahnuté: 661x

2017

VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, ŠKD, ŠJ Stiahnuté: 752x

2016

VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácie Stiahnuté: 890x

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Stiahnuté: 1262x

2015

VZN č. 1/2015 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ Stiahnuté: 921x

VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka Stiahnuté: 865x

VZN č. 3/2015 výška príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ Stiahnuté: 904x

VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 911x

VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD, ŠJ Stiahnuté: 870x

2014

VZN č. 2/2014 Zásady odmeňovania poslancov Stiahnuté: 1082x

VZN č. 1/2014 o pobyte dieťaťa v MŠ, ŠJ a ŠK Stiahnuté: 984x

2013

VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácie (pdf, 95 kB) Stiahnuté: 1004x

Stránka