Menu
Obec Dolné Orešany
ObecDolné Orešany
rozšírené vyhľadávanie

VZN

2023

VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 42023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,12 MB
Stiahnuté: 130×

VZN č. 3/2023 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Dolné Orešany

VZN 32023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,89 MB
Stiahnuté: 95×

Dodatok č. 7 k VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, ŠKD, ŠJ

060701003922.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 533,11 kB
Stiahnuté: 118×

Dodatok č. 6 k VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, ŠKD, ŠJ

060121210037.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 534,65 kB
Stiahnuté: 146×

2022

VZN č. 3/2022 obce Dolné Orešany o Zásadách odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Dolné Orešany

050918001731.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 417,38 kB
Stiahnuté: 141×

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

050917222542.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3 MB
Stiahnuté: 243×

Dodatok č. 5 k VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, ŠKD, ŠJ

050917221116.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 496,17 kB
Stiahnuté: 147×

2021

2021

Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2017

Dodatok č. 4 k VZN č. 12017 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 526,01 kB
Stiahnuté: 239×

VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 12021 (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,19 MB
Stiahnuté: 247×

2020

VZN č. 1/2020 o ochranných pásmach pohrebísk obce Dolné Orešany

030321224814.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 483,65 kB
Stiahnuté: 415×

VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

030920221936.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,15 MB
Stiahnuté: 524×

Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2017

030920222034.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 504,95 kB
Stiahnuté: 352×

2019

VZN č. 1/2019

VZN č. 12019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 174,74 kB
Stiahnuté: 654×

VZN č. 2/2019

VZN 2-2019 strava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,51 kB
Stiahnuté: 596×

VZN č. 3/2019

020922012552.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,86 MB
Stiahnuté: 501×

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2017

020922012748.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 508,59 kB
Stiahnuté: 461×

2018

VZN č. 1/2018 Zásady odmeňovania poslancov OZ Dolné Orešany

010921005807.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,74 kB
Stiahnuté: 963×

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017

010921005833.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 702,72 kB
Stiahnuté: 1,080×

2017

VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu obce na dieťa MŠ, ŠKD, ŠJ

000917011110.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,3 MB
Stiahnuté: 1,085×

2016

VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

vzn_č._1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 783,26 kB
Stiahnuté: 1,799×

VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácie

vzn_o_poskytovaní_dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,89 kB
Stiahnuté: 1,164×

2015

VZN č. 1/2015 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ

vzn_č._1-2015_o_zápise_detí_do_mŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 334,07 kB
Stiahnuté: 1,208×

VZN č. 2/2015 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka

vzn_zápis_detí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 186,66 kB
Stiahnuté: 1,128×

VZN č. 3/2015 výška príspevkov za pobyt dieťaťa v MŠ

vzn__o_pobyte_dieťaťa_v_mŠ__Šj_a_Šk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 201,01 kB
Stiahnuté: 1,177×

VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn_č.4-2015__o_miestnych_daniach_a_poplatku_za_komunálny_odpadu_na_rok_2015_v_obci_dolné_orešany.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,69 kB
Stiahnuté: 1,157×

VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, ŠKD, ŠJ

vzn_č._52015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 222,34 kB
Stiahnuté: 1,123×

2014

VZN č. 2/2014 Zásady odmeňovania poslancov

vzn 2_2014 - odmeňovanie poslancov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,04 kB
Stiahnuté: 1,345×

VZN č. 1/2014 o pobyte dieťaťa v MŠ, ŠJ a ŠK

vzn 1-2014 o pobyte dieťaťa v mŠ, Šj a Šk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,32 kB
Stiahnuté: 1,231×

2013

VZN č. 3/2013 o poskytovaní dotácie (pdf, 95 kB)

98.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,86 kB
Stiahnuté: 1,247×

VZN č. 2/2013 o pobyte dieťaťa v MS, ŠJ a ŠK (pdf, 90 kB)

99.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,85 kB
Stiahnuté: 1,310×

Dôvodová správa k VZN č. 1/2013 (pdf, 154 kB)

73.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 39 kB
Stiahnuté: 1,229×

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2013 (pdf, 131 kB)

73.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 131,04 kB
Stiahnuté: 1,207×

VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácie (pdf, 251 kB)

74.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 251,1 kB
Stiahnuté: 1,162×

2012

VZN č. 6/2012 o zápise detí do MŠ (pdf, 85 kB)

75.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 84,78 kB
Stiahnuté: 1,559×

VZN č. 5/2012 o dni a čase zápisu detí do ZŠ (pdf, 72 kB)

76.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,32 kB
Stiahnuté: 1,049×

VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a poplatkoch (pdf, 130 kB)

77.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,86 kB
Stiahnuté: 1,203×

Príloha k VZN č. 3/2012 (pdf, 156 kB)

78.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,6 kB
Stiahnuté: 798×

VZN č. 3/2012 o poskytovaní dotácie (pdf, 143 kB)

79.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,91 kB
Stiahnuté: 715×

VZN č. 2/2012 o pobyte dieťaťa v MS, ŠJ a ŠK (doc, 44 kB)

74.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 43,5 kB
Stiahnuté: 689×

VZN č. 1/2012 o poskytovaní dávky v hmotnej núdzi (doc, 42 kB)

80.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42,5 kB
Stiahnuté: 709×

2011

Smernica č. 2/2011 o účtovníctve (doc, 108 kB)

81.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 108 kB
Stiahnuté: 1,789×

Smernica č. 1/2011 o verejnom obstarávaní (doc, 72 kB)

82.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 71,5 kB
Stiahnuté: 663×

VZN č. 5/2011 o zápise detí do 1. ročníka na rok 2012 (doc, 26 kB)

83.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26 kB
Stiahnuté: 536×

VZN č. 4/2011 o pobyte dieťaťa v MŠ, školskej jedálni a školskom klube (doc, 46 kB)

84.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45,5 kB
Stiahnuté: 623×

VZN č. 3/2011 o držaní psov v obci Dolné Orešany (doc, 56 kB)

85.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 56 kB
Stiahnuté: 780×

VZN č. 2/2011 o zásadách odmeňovania poslancov OZ (doc, 50 kB)

86.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 49,5 kB
Stiahnuté: 575×

VZN č. 1/2011 o zápise detí do 1. ročníka (doc, 25 kB)

87.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 25 kB
Stiahnuté: 517×

2010

VZN o daniach na rok 2010 (doc, 166 kB)

88.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 166 kB
Stiahnuté: 520×

VZN o psoch (doc, 46 kB)

89.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46 kB
Stiahnuté: 614×

VZN o dotáciách pre ZŠ (doc, 27 kB)

90.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26,5 kB
Stiahnuté: 528×

VZN o dotáciách pre MŠ (doc, 59 kB)

91.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58,5 kB
Stiahnuté: 549×

VZN o vylepovaní volebných plagátov (doc, 19 kB)

93.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 18,5 kB
Stiahnuté: 636×

2009

VZN o daniach na rok 2009 (doc, 170 kB)

94.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 170 kB
Stiahnuté: 784×

VZN č. 2/2009

060331194043.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,95 kB
Stiahnuté: 61×

Príloha č. 1 k VZN obce Dolné Orešany č. 2/2009

060331193746.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,11 MB
Stiahnuté: 79×

Samospráva

Zberný dvor

testovanie

Prevádzkové hodiny:

sobota - 8,00 - 11,00 hod.

streda - 15,00 - 17,00 hod.

Virtuálny cintorín

Interaktívny cintorín

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ZMO

Logo ZMO

Mapový portál

mapovy portal