Menu
Obec Dolné Orešany
ObecDolné Orešany
rozšírené vyhľadávanie

Rekonštrukcia historického centra obce Dolné Orešany

Rekonštrukcia historického centra obce Dolné Orešany

 

Obec Dolné Orešany začala v roku 2011 s realizáciou projektu „Rekonštrukcia historického centra obce Dolné Orešany“. Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt obsahuje 7 objektov :

  • SO 01 – Cesta
  • SO 02 – Chodník
  • SO 03 – Verejné osvetlenie
  • SO 04 - Sadové úpravy
  • SO 05 – Autobusová zastávka
  • SO 06 – Spevnené plochy
  • SO 07 – Exteriérový mobiliér / prvky drobnej architektúry /

 

Zmluva na realizáciu projektu bola s úspešným uchádzačom Združením „ ALPINE 323 “, Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava, podpísaná dňa 15. apríla 2011 na sumu 397 956, 09 € bez DPH.

Potom nasledovala príprava a odovzdanie staveniska. Dňa 2. mája 2011 bola stavba objednávateľom a stavebným dozorom odovzdaná zhotoviteľovi stavby Združeniu „ ALPINE 323 “. V mesiaci máj a jún prebiehali vytyčovacie práce geodetom – zameranie stavby, vytýčenie inžinierskych sietí . Po zameraní a vytýčení začali výkopové práce na jednotlivých objektoch stavby. Práce prebiehajú podľa harmonogramu.

 

Fotogaléria pred a po rekonštrukcii:

PRED: PO:
pred1 po1
pred2 po2
pred3 po3
pred4 po4
pred5 po5
pred6 po6
pred7 po7
pred9 po9
pred10 po10
pred11 po11
pred12 po12
pred13 po13
pred14 po14
pred15 po16